Thủ tục văn bản

Thống kê

Lượt truy cập: 9481858
Trực tuyến: 35

Liên kết website

quan trắc môi trường 1
quan trắc môi trường 2
quan trắc môi trường 3
quan trắc môi trường 4
Số lượt xem: 13015
Gửi lúc 23:28' 06/11/2015
Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 với nội dung về triển lãm quốc tế về bảo vệ môi trường và các hội thảo chuyên đề về quản lý nhà nước và khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội ngày 29/9/2015

Triển lãm quốc tế về môi trường nhằm khuyến kích đông đảo các tổ chức, cá nhân vào thăm quan, được tổ chức trong khuôn viên của Trung tâm Hội nghị quốc gia với khoảng 60 gian hàng của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong lĩnh vực môi trường hoặc liên quan tới môi trường.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội. Triển lãm cũng tạo cơ hội giao lưu giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời giới thiệu các đề án, giải pháp công nghệ, sản phẩm tiêu biểu phản ánh sinh động những thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường Việt Nam trong thời gian qua.

Hội thảo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có năm hội thảo chuyên đề. Trong phiên sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về chủ đề Môi trường Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và hướng giải quyết. Phiên buổi chiều có chủ đề Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng chủ trì.

Hội thảo Khoa học - Công nghệ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường được tổ chức thành ba hội thảo chuyên đề bao gồm: Khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong dự báo, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; Ứng dụng tiến bộ khoa học và phát triển công nghệ trong cải tạo, phục hồi và xử lý ô nhiễm môi trường. Hội thảo sẽ do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng chủ trì.

Dự kiến, tối nay, sẽ diễn ra lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến về Bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015.Sáng 30-9, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chính thức khai mạc Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4 với sự tham dự của trên 1.000 đại biểu. Dự kiến tại Phiên toàn thể, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được nghe phát biểu chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với công tác bảo vệ môi trường.


TÀI LIỆU CỦA LIÊN HỢP QUỐC TẠI TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG 29-30/9/2015

TT

Tên tài liệu

Nội dung

Link tài liệu

1       

Báo Cáo Đặc Biệt Của Việt Nam Về Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Và Hiện Tượng Cực Đoan Nhằm Thúc Đẩy Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu
Xuất Bản: 2015

Báo cáo đã phân tích và đánh giá các hiện tượng cực đoan, tác động của chúng đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam; sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan trong tương lai do biến đổi khí hậu; sự tương tác giữa các yếu tố khí hậu, môi trường và con người nhằm mục tiêu thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan ở Việt Nam.

http://www.vn.undp.org/

content/vietnam/vi/home

/library/environment_climate

/viet_nam_special_report_o

n_managing_the_risks_of

_extreme_events_and_di

sasters   

2       

Biến Đổi Khí Hậu Ở Việt Nam: Nỗ Lực Và Kỳ Vọng
Xuất Bản: 2011

Tài liệu trình bày những nội dung mới nhất về nỗ lực, ưu tiên và kỳ vọng của Việt Nam đối với đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu. Nội dung được viết dựa trên các chính sách, chiến lược và nghiên cứu quan trọng liên quan tới biến đổi khí hậu của Việt Nam.

http://www.vn.undp.org/c

ontent/vietnam/vi/home/lib

rary/environment_climate/

addressing-climate-change

-in-viet-nam--efforts-and-exp

ectations.html

3       

Di Cư, Tái Định Cư Và Biến Đổi Khí Hậu Tại Việt Nam
Xuất Bản: 2014

Báo cáo tham luận chính sách này nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư, tái định cư tại Việt Nam và các chính sách liên quan. Mục tiêu của báo cáo là tổng hợp những bài học kinh nghiệm quan trọng về di cư và tái định cư liên quan đến thời tiết cực đoan và đưa ra khuyến nghị về định hướng chính sách và các hành động chủ yếu nhằm tăng cường khả năng chống chịu ở các vùng di cư và tái định cư trong các năm và thập kỷ tới.

http://www.vn.undp

.org/content/vietna

m/vi/home/library/envi

ronment_climate/migr

ation_resettlement_a

nd_climate_change

_in_viet_nam/

4       

Tài Trợ Vốn Cho Việt Nam Trong Việc Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu: Đầu Tư Thông Minh Cho Một Tương Lai Bền Vững
Xuất Bản: 2015

Báo cáo góp phần vào việc tăng cường giai đoạn đầu triển khai các chính sách về biến đổi khí hậu chính và tăng trưởng xanh của Việt Nam. Việc này góp phần đưa ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh Tế-Xã Hội 5 năm 2016-2020, và dự toán ngân sách Nhà Nước của Chính Phủ.

Tài liệu Tiếng Anh

http://www.vn.und

p.org/content/vietnam

/en/home/library/enviro

nment_climate/financ

ing_viet_nam_response

_to_climate_change.html

5       

Báo Cáo Tóm Tắt Về Biến Đổi Khí Hậu Ở Hội An - Đánh Giá Tính Dễ Tổn Thương Liên Quan Đến Biến Đổi Khí Hậu
Xuất Bản: 2014

Báo cáo hoạt động này trình bày các kết quả đánh giá tính dễ tổn thương và khả năng thích ứng của Hội An, Việt Nam. Nó nhằm mục đích cung cấp cho các nhà hoạch định ở cấp Quốc gia và địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng các thông tin có liên quan đến việc xác định các ưu tiên và kế hoạch  thích ứng, với quan điểm sẽ kết hợp vào các chương trình và ngân sách thường niên.

http://www.unccl

earn.org/learning-

resources/library/4738

6       

Bình Đẳng Và Hiệu Quả - Lồng Ghép Giới Vào Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai Và Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu: Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành
Xuất Bản: 2015

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp một đề mục có thể tiếp cận và có chức năng thúc đẩy bình đẳng giới trong việc lập chương trình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Chúng tôi khuyến khích các đồng nghiệp áp dụng hướng dẫn này vào các công việc hàng ngày: đặt câu hỏi liệu các hoạt động có đang hỗ trợ bình đẳng giới không, và để xác định các bước đơn giản và thiết thực đảm bảo kết quả có lợi cho cả đôi bên: bình đẳng giới, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

http://careclimate

change.org/tool-ki

ts/making-it-count-i

ntegrating-gender/

7       

Hướng Dẫn Kỹ Thuật Cho Việc Lồng Ghép Biến Đổi Khí Hậu Vào Các Kế Hoạch Phát Triển
Xuất Bản: 2012

Tài liệu cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách từ trung ương đến địa phương các thông tin chung về việc lồng ghép chính sách khí hậu, các hoạt động thực hiện trước khi lồng ghép, quá trình lồng ghép cũng như các công cụ có thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình lồng ghép biến đổi khí hậu vào trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tài liệu Tiếng Anh

http://www.vn.undp.

org/content/vietnam

/en/home/library/env

ronment_climate/tec

hnical_guidance.html

8       

Tài Liệu Kỹ Thuật - Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Và Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu
Xuất Bản: 2012

Tài liệu đào tạo được phát triển để hỗ trợ các quan chức Chính Phủ ở cấp quốc gia và địa phương trong việc nâng cao sự hiểu biết của họ về những vấn đề quan trọng và góp phần vào khả năng phục hồi, an ninh và phát triển bền vững lâu dài của cộng đồng.

https://www.mediafir

e.com/?n8axuqt7c4t29xo

9       

Bản Tóm Lược Gợi Ý Định Hướng Chính Sách Bình Đẳng Giới Trong Công Tác Giảm Nhẹ Rủi Ro Thảm Hoạ Và Tăng Trưởng Khả Năng Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu
Xuất Bản: 2013

Bản tóm lược gợi ý Định hướng chính sách này sẽ chỉ ra rằng biến đổi khí hậu và các tác động của nó không trung lập về giới và các chính sách và hành động liên quan đến nó cũng không trung lập về giới như vậy. Bản tóm lược gợi ý Định hướng chính sách cũng chỉ ra rằng không nên coi phụ nữ là “nạn nhân”. Họ cũng là những tác nhân quan trọng trong công tác TƯBĐKH/GNRRTH và các nhu cầu cũng như hiểu biết của họ cần được sử dụng nhằm cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các chính chính về biến đổi khí hậu và GNRRTH.

http://www.vn.undp.org/co

ntent/vietnam/vi/home/libra

ry/environment_climate/Po

licy-Brief-Gender-equality-i

n-climate-change-adaptatio

n-and-disaster/


10     

Phụ Nữ Trong Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai Và Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Tại Việt Nam
Xuất Bản: 2013

UN Women Việt Nam đã cung cấp kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam để triển khai dự án "Tăng cường năng lực của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai để ứng phó với biến đổi khí hậu". Dự án bắt đầu tại hai tỉnh Phú Yên và Bình Định trong 2 năm (2010-2011) và sau đó được nhân rộng các hoạt động dự án tại 5 tỉnh khác như Bình Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Cà Mau và Đồng Tháp trong 5 năm (2012-2016).

http://asiapacific.u

nwomen.org/en/digi

tal-library/publications/2

013/5/women-and-

natural-disasters-i

n-viet-nam

11     

Hãy Ghi Nhận Sức Mạnh Của Phụ Nữ Và Trẻ Em Gái Trong Giảm Nhẹ Rủi Ro!
Xuất Bản: 2012

Cuốn sách này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Cuốn sách sẽ kể những câu chuyện hậu trường sau những vấn đề to lớn và chỉ ra một lực lượng hữu hình đằng sau những thay đổi lâu dài.

http://www.vn.undp

.org/content/vietnam/e

n/home/library/environ

ment_climate/Recogni

se-the-strength-of-wo

men-and-girls-in-redu

cing-disaster-risks.html

12     

Các Chính Sách Tài Khóa Về Nhiên Liệu Hóa Thạch Và Phát Thải Khí Nhà Kính Ở Việt Nam
Xuất Bản: 2012

Việt Nam đang áp dụng trần giá đối với điện và nhiên liệu hoá thạch, với mức trợ giá gián tiếp rất lớn của chính phủ đối với năng lượng. Những chính sách này là không bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho người khá giả hơn là cho người nghèo, cũng như đi ngược lại sự tăng trưởng và hiện đại hóa trong tương lai, trong khi đó lại góp phần vào BĐKH. Cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch có thể có các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường như đã được chứng minh ở nhiều nước khác.

http://www.vn.und

p.org/content/vietnam/

vi/home/library/environmen

t_climate/Fossil-fuel-fisc

al-policies-and-gree

nhouse-gas-emissi

ons-in-Viet-Nam/

13     

Bài Học Kinh Nghiệm Từ Chương Trình UN-REDD Tại Việt Nam, Giai Đoạn 1
Xuất Bản: 2012

Mục tiêu của nghiên cứu này là để thu thập và phân tích các bài học nội bộ và từ bên ngoài trong hai năm đầu thực hiện chương trình, và cung cấp các khuyến nghị cho việc thiết kế  giai đoạn 2 tại Việt Nam, cũng như trong chương trình UN-REDD khác và các chương trình REDD + quốc gia trên toàn thế giới.

http://vietnam-redd.org

/Upload/Download/File/

Lessons_Learned_UN_

REDD_VN_phase_1_

final_3103.pdf

14     

Đánh Giá Hiệu Quả Của Các Hoạt Động Đào Tạo Và Nâng Cao Nhận Thức Của Chương Trình UN-REDD Tại Việt Nam (2009-2011)
Xuất Bản: 2012

"Mục tiêu của việc đánh giá là xem xét hiệu quả của Hoạt Động Đào Tạo Và Nâng Cao Nhận Thức nhằm hướng dẫn Chương trình Quốc gia UN-REDD của Việt Nam trong việc thực hiện giai đoạn 2, và thông báo cho các quốc gia khác đã sẵn sàng cho REDD +. Nghiên cứu nhấn mạnh những thành tựu quan trọng, các mối quan ngại và khuyến nghị bao gồm cả tiến bộ quan trọng  đạt được trong việc nâng cao nhận thức chung và quá trình thực hiện nguyên tắc "Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ", đã được hoàn thành thành công tại Việt Nam trong năm 2010.

http://vietnam-redd.or

g/Upload/Download/F

ile/UN-REDD_Vietna

m_TAR_Assessment

_final_0844.pdf

15     

Sử Dụng Hiệu Quả Năng Lượng Và Tài Nguyên Trong Ngành Thép Việt Nam
Xuất Bản: 2011

Báo cáo này tóm tắt kết quả nghiên cứu về sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong lò điện hồ quang (EAF) của ngành thép Việt Nam, do UNIDO khởi xướng với sự hỗ trợ của Hiệp hội Thép Việt Nam. Các thông số đầu vào, đầu ra của khâu nấu luyện, đúc và cán được thu thập một cách có hệ thống để tính toán năng lượng sử dụng trong sản xuất và phân tích các yếu tố như công nghệ, năng suất, sự ổn định quá trình, hiệu quả tài nguyên và chất lượng thép phế.

http://www.un.org.v

n/vi/publications/one-u

n-documents/doc_details

/300-s-dng-hiu-qu-nang-lu

ng-va-tai-nguyen-trong-nga

nh-thep-vit-nam.html

16     

Dự Án "Dỡ Bỏ Rào Cản Để Áp Dụng Có Hiệu Quả Các Tiêu Chuẩn Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng (BRESL)" - Kết Quả Nổi Bật Của Dự Án Và Bài Học Kinh Nghiệm
Xuất Bản: 2014

Dự án Dỡ bỏ rào cản để áp dụng có hiệu quả các Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng (BRESL) do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Dự án đã vượt mục tiêu giảm hơn 0,6 triệu tấn CO2 trong tổng lượng khí thải nhà kính thoát ra từ các các nhà máy nhiệt điện và từ việc sử dụng các thiết bị/đồ gia dụng trong lĩnh vực sinh hoạt, hoạt động thương mại và công nghiệp của Việt Nam.

http://nhannangl

ong.com/newsdet

ail?id=128

17     

Hướng Tới Tăng Trưởng Xanh Từ Phát Triển Công Nghiệp Xanh Tại Việt Nam
Xuất Bản: 2012

Báo cáo này chia sẻ một số kết quả và bài học kinh nghiệm chủ yếu từ dự án hợp tác của UNIDO với Chính phủ Việt Nam về việc xây dựng một khung chính sách tổng thể cho Công nghiệp Xanh và đánh giá cơ hội và thách thức đối với một số ngành được chọn.

http://www.un.or

g.vn/vi/publication

s/doc_details/291-

hung-ti-tang-trung

-xanh-t-phap-trin-c

ong-nghip-xanh-ti-v

it-nam.html

18     

Tăng Trưởng Xanh Và Chính Sách Tài Khóa Về Nhiên Liệu Hóa Thạch Ở Việt Nam – Các Kiến Nghị Về Lộ Trình Cải Cách Chính Sách
Xuất Bản: 2014

Báo cáo nhấn mạnh rằng những nỗ lực cải cách gần đây cần được thúc đẩy đáng kể để đáp ứng các mục tiêu tham vọng của Chiến lược Tăng trưởng xanh và để Việt Nam tiến tới một quỹ đạo tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn. Cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch đòi hỏi phải cải cách ngành năng lượng tổng thể, cải cách giá và một chiến lược truyền thông và tham vấn để kêu gọi sự ủng hộ trên diện rộng đối với cải cách.

http://www.vn.undp.o

rg/content/vietnam/vi/

home/library/environmen

t_climate/green_grow

th_and_fossil_fuel_fis

cal_policies_in_v

iet_nam.html

19     

Chiến Lược Phát Triển Tăng Trưởng Xanh (CLPT-TTX) Của Thành Phố Đà Nẵng

CLPT-TTX nhằm tăng cường quản lý đô thị trong khuôn khổ thành phố và thể chế để quản lý cơ sở hạ tầng, các ngành dịch vụ, và tài nguyên thiên nhiên. CLPT-TTX chủ yếu nhằm vào việc xác định các cơ hội và các thiếu sót trong việc lồng ghép tăng trưởng xanh, với tiêu chí tăng trưởng xanh phù hợp với các chương trình trọng điểm của Kế Hoạch Phát Triền Kinh Tế - Xã Hội và kế hoạch phát triển thành phố sinh thái.

https://www.mediafire

.com/?n8axuqt7c4t29xo

20     

Đánh Giá Tác Động Của Dự Án Dioxin Đến Môi Trường Và Con Người
Xuất Bản: 2015

Báo cáo đánh giá các hoạt động chính của dự án trong bốn năm và các tác động và lợi ích của dự án đối với môi trường và người dân địa phương xung quanh ba điểm nóng dioxin chính ở Đà Nẵng, Biên Hòa và Phù Cát.

http://www.vn.undp.or

g/content/vietnam/en/ho

me/library/environment_c

limate/evaluation_of_diox

in_project_impact_to_env

ironment_and_people/

21     

Báo Cáo Đánh Giá Hợp Phần Truyền Thông - Dự Án Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tại Các Điểm Nóng Ô Nhiễm Nặng Dioxin Ở Việt Nam
Xuất Bản: 2014

Hợp phần truyền thông của dự án nhằm mục đích phổ biến kiến thức về dioxin và các biện pháp phòng chống phơi nhiễm dioxin cho cư dân trong cộng đồng địa phương và được tiến hành song song với các hoạt động khắc phục hậu quả dioxin khác.

http://www.vn.undp.or

g/content/vietnam/en/home/

library/environment_clim

ate/dioxin_commu

nication_report.html

22     

Báo Cáo Hiện Trạng Ô Nhiễm Dioxin Trong Môi Trường Ở Việt Nam
Xuất Bản: 2014

Báo cáo này cũng giúp các nhà khoa học, các nhà quản lý môi trường và những người có liên quan đến các hoạt động phòng chống tác hại của dioxin một bức tranh chung về dioxin và ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Từ đó, chúng ta hình dung được những gì cần phải làm trong thời gian tới..

http://www.vn.und

p.org/content/vietn

am/vi/home/library/

environment_clima

te/dioxin_contamina

tion_in_viet_nam

23     

Báo Cáo Tổng Thể Về Tình Hình Ô Nhiễm Dioxin Tại Ba Điểm Nóng: Sân Bay Biên Hòa, Đà Nẵng Và Phù Cát
Xuất Bản: 2013

Báo cáo tổng thể này bao gồm các báo cáo có giá trị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo 33, Ủy ban 10-80, Công ty Hatfield, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và một số cơ quan liên quan khác. Cho đến nay, một số nghiên cứu bổ sung và hoạt động khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng đã và đang được tiến hành như báo cáo về thực trạng ô nhiễm tại 7 sân bay do Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện; đánh giá bổ sung ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và Phù Cát do Dự án Dioxin (GEF/UNDP tài trợ); đánh giá ô nhiễm vùng phụ cận sân bay Biên Hòa do Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện và một số kết quả quan trắc tại các khu vực được xử lý.

http://www.vn.undp.or

g/content/vietnam/vi/ho

me/library/environme

nt_climate/comprehen

sive_report_agent_ora

nge_dioxin_contamination/

24     

Sổ Tay Truyền Thông Về Dioxin Và Dự Phòng Phơi Nhiễm Dioxin
Xuất Bản: 2015

Sổ tay được biên soạn với mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho tuyên truyền viên về dioxin. Thông qua các hoạt động truyền thông do tuyên truyền viên thực hiện, hy vọng cộng đồng người dân sống gần sân bay Biên Hòa sẽ có những kiến thức cơ bản về dioxin và qua đó biết cách phòng tránh phơi nhiễm dioxin. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của công tác khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam.

http://www.vn.undp.org/

content/vietnam/vi/hom

e/library/environment_

climate/so_tay_truyen_thon

g_ve_dioxin_va_du_p

hong_phoi_nhiem_dioxin.html

25     

50 Câu Hỏi Đáp Về Chất Da Cam/ Dioxin
Xuất Bản: 2015

Cuốn sổ tay 50 câu hỏi và đáp về dioxin sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ những nội dung cơ bản về chất da cam/dioxin và qua đó sẽ góp phần tích cực trong phòng chống nhiễm độc dioxin và khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam.

http://www.vn.undp.org

/content/vietnam/vi/ho

me/library/environment_cli

mate/50_cau_hoi_va_dap_

ve_chat_da_cam_

dioxin.html

26     

Báo Cáo Tóm Tắt Về Việc Xử Lý Và Tiêu Hủy Đất Ô Nhiễm Do Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật POP Ở Nghệ An Và Hà Tĩnh
Xuất Bản: 2014

Trong báo cáo tóm tắt này về việc xử lý và tiêu hủy Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật POP, các hoạt đông liên quan đến việc tiêu hủy 700-880 tấn Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật POP được đánh giá. Đây một phần của giai đoạn 4 của việc quản lý bền vững các vùng bị ô nhiễm.

http://www.vn.undp.org/

content/vietnam/en/home/l

ibrary/environment_climate/dis

posal_and_destructio

n_of_pop_pesticide_c

ontaminated_soil.html

27     

Hướng Dẫn Kỹ Thuật Quản Lý Môi Trường Tại Các Khu Vực Bị Ô Nhiễm Do Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Tồn Lưu (Bộ 3 Quyển)
Xuất Bản: 2015

Bộ hướng dẫn này được xây dựng dựa trên những tài liệu hướng dẫn và kiến thức của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quản lý, xử lý ô nhiễm do hóa chất BVTV và đồng thời cũng đã được bổ sung, chỉnh sửa và biên tập lại dựa trên những văn bản quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan và kinh nghiệm thực tiễn của nhiều nhà chuyên môn trong quá trình quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường. Bộ hướng dẫn được xây dựng dành cho những cán bộ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực quản lý, điều tra, quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV và những người đã nắm vững những kiến thức cơ bản về môi trường.

https://www.mediafire

.com/?n8axuqt7c4t29xo

28     

Quản Lý Hóa Chất Và Chất Thải Cho Phát Triển Bền Vững - Kết Quả Từ Hoạt Động Của Undp Để Bảo Vệ Sức Khỏe Con Người Và Môi Trường Khỏi POPs
Xuất Bản: 2015

Tài liệu ghi lại kết quả và bài học thực tiễn tốt nhất của chúng tôi trong việc hỗ trợ để giảm và loại bỏ POPs ở các nước Trung Quốc, Georgia, Honduras, Jordan, Kazakhstan, Mauritius, Nigeria, và Việt Nam cũng như một dự án khu vực ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

http://www.undp.org/

content/undp/en/home

/librarypage/environme

nt-energy/chemicals_m

anagement/chemicals-a

nd-waste-management-

for-sustainable-develop

ment/

29     

Tuyển Tập Báo Cáo Hội Thảo "Chia Sẻ Và Học Hỏi Kinh Nghiệm Đánh Giá Ô Nhiễm Dioxin/POPs Và Các Công Nghệ Xử Lý Tại Việt Nam"
Xuất Bản: 2013

Tuyển tập bao gồm các bài báo đã được trình bày tại hội thảo  kỹ thuật quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về đánh giá và xử lý ô nhiễm POPs/dioxin. Phần đầu tiên giới thiệu về các phương pháp đánh giá dioxin và các chất ô nhiễm khác. Phần thứ hai cập nhật tình hình phát triển công nghệ xử lý đối với các chất POPs/dioxin. Và phần thứ ba cung cấp sự so sánh trên phương diện quốc tế về khung pháp lý đối với công tác kiểm soát và quan trắc dioxin.

https://www.mediafi

re.com/?n8axuqt7c4t29xo

30     

Tổng Quan Các Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Đất Liên Quan Đến Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Và Kết Quả Đạt Được
Xuất Bản: 2015

Việc rà soát, đánh giá tổng quan các quy định về sử dụng đất liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và rút ra những hạn chế, rào cản đối với vấn đề bảo tồn, qua đó đề xuất giải pháp về một số quy định trong sử dụng đất liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định về sử dụng đất dành cho bảo tồn đa dạng sinh học trong một số văn bản pháp luật về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

https://www.mediafir

e.com/?n8axuqt7c4t29xo

31     

Phương Pháp Luận Và Hướng Dẫn Lồng Ghép Nội Dung Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Vào Quy Hoạch Sử Dụng Đất Cấp Tỉnh
Xuất Bản: 2015

Để quản lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, cần thiết phải bố trí, xác định quỹ đất đai sử dụng cho các mục đích này, vì vậy trong quy hoạch sử dụng đất hiện nay đã đề cập đến chỉ tiêu đất khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn diện cần có hướng dẫn cách thức lồng ghép đầy đủ các nội dung về đa dạng sinh học trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất. Tài liệu này được biên soạn là nhằm đáp ứng cho mục tiêu nêu trên.

https://www.mediafire

.com/?n8axuqt7c4t29xo

32     

Giới Thiệu Về Chương Trình Nghị Sự Phát Triển Bền Vững Đến Năm 2030
Xuất Bản: 2015

Các mục tiêu phát triển bền vững mới được thiết lập nhằm mục đích chấm dứt đói nghèo vào năm 2030. Lãnh đạo thế giới, ghi nhận sự kết nối đã giữa con người và hành tinh, đã đặtra các mục tiêu liên quan đến tài nguyên đất, đại dương và thủy lợi. Thế giới cũng được kết nối bền chặt hơn so với năm 2000, và đang cùng nhau xây dựng một sự đồng thuận về tương lai cho con người.

http://www.undp.org

/content/undp/en/hom

e/librarypage/corpora

te/sustainable-develo

pment-goals-booklet.html

33     

Báo Cáo Quốc Gia: 15 Năm Đạt Được Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ Của Việt Nam
Xuất Bản: 2015

Báo cáo này tổng kết tiến trình và kết quả thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong suốt chặng đường 2001 – 2015. Báo cáo này tổng kết toàn bộ quá trình thông qua việc đem đến cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn đối với thành tựu và thử thách mà Việt Nam phải đối mặt trong chặng đường qua đồng thời đưa ra những viễn cảnh phát triển quốc gia sau 2015.

http://www.vn.undp.or

g/content/vietnam/vi/h

ome/library/mdg/countr

y-report-mdg-2015/

34     

Thực Hiện Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam: Báo Cáo Quốc Gia Tại Hội Nghị Cấp Cao Của Liên Hợp Quốc Và Phát Triển Bền Vững (RIO+20)
Xuất Bản: 2012

Sau 20 năm thực hiện, Việt Nam đã tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm và có mặt được cải thiện.

http://www.vn.undp

.org/content/vietnam/vi/

home/library/environmen

t_climate/Nationa-report-a

t-the-UN-conference-on-

sustainable-development/

35     

Báo Cáo Tại Hội Nghị Cấp Cao Của Liên Hợp Quốc Về Phát Triển Bền Vững (RIO+20)
Xuất Bản: 2012

Mục đích của Báo cáo này là tổng hợp và đánh giá một số điển hình Phát Triển Bền Vững được thực hiện ở Việt Nam thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để tiếp tục thực hiện các mô hình, sáng kiến điển hình, góp phần thúc đẩy tiến trình PTBV ở Việt Nam.

http://www.vn.undp.o

rg/content/vietnam/vi/h

ome/library/environment_

climate/Some-good-s

ustainable-develop

ment-practices/

36     

Xây Trụ Cột Cho Tương Lai Xanh
Xuất Bản: 2014

Cuốn đặc san này phản ánh quan điểm của nhiều bên tham gia, trong đó có Quốc hội, chính phủ, các doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng dân cư về các khía cạnh cần được thảo luận và xem xét thấu đáo trong quá trình sửa đổi và thông qua Luật Bảo vệ môi trường.

http://www.vn.undp

.org/content/vietnam

/vi/home/library/envir

onment_climate/leg

alizing_a_greener_future/

37     

Giới Thiệu Về Chương Trình Nghị Sự Phát Triển Bền Vững Đến Năm 2030
Xuất Bản: 2015

Các mục tiêu phát triển bền vững mới được thiết lập nhằm mục đích chấm dứt đói nghèo vào năm 2030. Lãnh đạo thế giới, ghi nhận sự kết nối đã giữa con người và hành tinh, đã đặtra các mục tiêu liên quan đến tài nguyên đất, đại dương và thủy lợi. Thế giới cũng được kết nối bền chặt hơn so với năm 2000, và đang cùng nhau xây dựng một sự đồng thuận về tương lai cho con người.

http://www.undp.org/c

ontent/undp/en/home/

librarypage/corporat

e/sustainable-develo

pment-goals-booklet.html


Các tin mớiCác tin khácVIDEO

may-phan-tich-cacbon
sac-ky-khi
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
sac-ky-long-cao-ap-HPLC

 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Phố Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam


Sa Doi street, Phu Do ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


0243 789 2397 (Giờ hành chính)

                                                  0243 996 1661 (Tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ và kỹ thuật 24/24)


Email: ceat@vietnamlab.org

Designed by Thiet ke website