Thủ tục văn bản

Thống kê

Lượt truy cập: 11570288
Trực tuyến: 18

Liên kết website

quan trắc môi trường 1
quan trắc môi trường 2
quan trắc môi trường 3
quan trắc môi trường 4
Gửi lúc 21:57' 04/02/2017
Thông tư quy định đối với  các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến báo cáo hiện trạng, báo cáo chuyên đề về môi trường.  Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện chương trình quan trắc môi trường các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và  khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, làng nghề,  trên...
Gửi lúc 22:39' 27/10/2016
Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Gửi lúc 21:07' 18/01/2016
  
Gửi lúc 09:44' 14/07/2014
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”
Gửi lúc 22:00' 01/03/2014
Ngày 03 tháng 12 n ăm 2013 Bộ T ài nguyên và Môi trường  đ ã ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT Quy  định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường v à mẫu giấy chứng nhận.

VIDEO

may-phan-tich-cacbon
sac-ky-khi
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
sac-ky-long-cao-ap-HPLC

 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Phố Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam


Sa Doi street, Phu Do ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


0243 789 2397 (Giờ hành chính)

                                                  0243 996 1661 (Tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ và kỹ thuật 24/24)


Email: ceat@vietnamlab.org

Designed by Thiet ke website