Thủ tục văn bản

Thống kê

Lượt truy cập: 10366387
Trực tuyến: 23

Liên kết website

quan trắc môi trường 1
quan trắc môi trường 2
quan trắc môi trường 3
quan trắc môi trường 4
Gửi lúc 23:25' 06/11/2015
Trung tâm phân tích và chuyển giao khoa hoc công nghệ Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp. Phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt ISO 17025:2005 (vilas: 621), phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNLas: 60), có chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS: 082) và phòng thử nghiệm phân tích phân...
Gửi lúc 10:53' 08/10/2014
Quyết định số 1638/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chỉ định phòng thí nghiệm của Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ môi trường - Viện Môi trường Nông nghiệp là phỏng thử nghiệm trong lĩnh vực Nông nghiệp
Gửi lúc 10:53' 08/10/2014
Quyết định của Bộ công thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
Gửi lúc 10:52' 08/10/2014
Quyết định số 3175/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghệp và phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Môi trường Nông nghiệp Thành lập Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường trên cơ sở tổ chức lại Phòng Thí nghiệm trung tâm về môi trường
Gửi lúc 10:52' 08/10/2014
Quyết định số 2020/QĐ-KHNN-TCCB ngày 30/12/2011 của Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam thành lập Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường - trực thuộc Viện Môi trường Nông nghiệp.
Gửi lúc 10:52' 08/10/2014
Quyết định số 258/QĐ-KHNN-TCCB ngày 21/02/2012 của Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường
Gửi lúc 10:52' 08/10/2014
Quyết định số 17.2013/QĐ-VPCNCL của Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công Nghệ về việc Công nhận Phòng thí nghiệm của Trung tâm Phân tích và chuyển giao Công nghệ Môi trường - Viện Môi trường Nông nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Gửi lúc 10:52' 08/10/2014
Viện Môi trường Nông nghiệp là viện thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Gửi lúc 10:51' 08/10/2014
Quyết định số 2015/QĐ-KHNN-KH về định mức nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, định mức phân tích môi trường và bảo vệ thực vật
Gửi lúc 14:30' 06/07/2012

VIDEO

may-phan-tich-cacbon
sac-ky-khi
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
sac-ky-long-cao-ap-HPLC

 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Phố Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam


Sa Doi street, Phu Do ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


0243 789 2397 (Giờ hành chính)

                                                  0243 996 1661 (Tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ và kỹ thuật 24/24)


Email: ceat@vietnamlab.org

Designed by Thiet ke website