Thủ tục văn bản

Thống kê

Lượt truy cập: 9578370
Trực tuyến: 15

Liên kết website

quan trắc môi trường 1
quan trắc môi trường 2
quan trắc môi trường 3
quan trắc môi trường 4
tài liệu » VBPL về môi trường »
Số lượt xem: 4484
Gửi lúc 22:20' 18/10/2013
Tổng hợp một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường (phần 1)

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Link download

50/2013/QĐ-TTg

09/08/2013

Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ

06/2013/TT-BTNMT

07/05/2013

Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

27/2013/NĐ-CP

29/03/2013

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

25/2013/NĐ-CP

29/03/2013

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

10/2012/TT-BTNMT

12/10/2012

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

69/2012/NĐ-CP

14/09/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

17/2012/QH13

21/06/2012

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/2012/TT-BTNMT

16/03/2012

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

47/2011/TT-BTNMT

28/12/2011

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

46/2011/TT-BTNMT

26/12/2011

Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề

43/2011/TT-BTNMT

12/12/2011

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

74/2011/NĐ-CP

25/08/2011

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

67/2011/NĐ-CP

08/08/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

33/2011/TT-BTNMT

01/08/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất

32/2011/TT-BTNMT

01/08/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa

31/2011/TT-BTNMT

01/08/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển)

30/2011/TT-BTNMT

01/08/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất

29/2011/TT-BTNMT

01/08/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa

28/2011/TT-BTNMT

01/08/2011

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

26/2011/TT-BTNMT

18/07/2011

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

20/2011/TT-BTNMT

20/06/2011

Sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

29/2011/NĐ-CP

18/04/2011

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

12/2011/TT-BTNMT

14/04/2011

Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

43/2010/TT-BTNMT

29/12/2010

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

42/2010/TT-BTNMT

29/12/2010

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

41/2010/TT-BTNMT

28/12/2010

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/2010

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

113/2010/NĐ-CP

03/12/2010

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

57/2010/QH12

29/11/2010

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

64/2010/TT-BNNPTNT

04/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

1946/QĐ-TTG

21/10/2010

Phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

19/2010/TT-BTNMT

12/10/2010

Quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam

1873/QĐ-TTG

11/10/2010

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

30/03/2010

Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

08/2010/QĐ-UBND

20/01/2010

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

117/2009/NĐ-CP

31/12/2009

Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

21/2008/NĐ-CP

28/02/2008

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

23/2006/QĐ-BTNMT

26/12/2006

Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại

12/2006/TT-BTNMT

26/12/2006

Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

140/2006/NĐ-CP

22/11/2006

Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

80/NĐ-CP

09/08/2006

Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

52/2005/QH11

12/12/2005

Luật Bảo vệ môi trường

34/2005/NĐ-CP

17/03/2005

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước


Các tin mớiCác tin khác

    Không có tin nào!


VIDEO

may-phan-tich-cacbon
sac-ky-khi
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
sac-ky-long-cao-ap-HPLC

 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Phố Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam


Sa Doi street, Phu Do ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


0243 789 2397 (Giờ hành chính)

                                                  0243 996 1661 (Tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ và kỹ thuật 24/24)


Email: ceat@vietnamlab.org

Designed by Thiet ke website