Thủ tục văn bản

Thống kê

Lượt truy cập: 11418946
Trực tuyến: 9

Liên kết website

quan trắc môi trường 1
quan trắc môi trường 2
quan trắc môi trường 3
quan trắc môi trường 4
Danh mục một số hợp đồng dịch vụ

 Một số hợp đồng dịch vụ phân tích của Trung tâm trong những năm gần đây

 

Nội dung

Đối tác

Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất, phân bón thuộc đề tài: Nghiên cứu sử dụng rơm rạ sản xuất than sinh học để cải tạo đất, giảm ô nhiễm môi trường

Bộ môn Mô hình hóa và Cơ sở dữ liệu

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt

Bộ môn Môi trường Nông thôn

Lấy mẫu và phân tích kim loại nặng trên mẫu rau tại một số vùng sản xuất phục vụ đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của kim loại nặng trong đất, nước đế sự tích lũy của rau và đề xuất giải pháp khắc phục

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat,vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu quả, chè tại một số điểm kinh doanh phục vụ chương trình: Kiểm tra chất lượng quả, chè năm 2010

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat,vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau tại một số điểm kinh doanh phục vụ chương trình: Quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu chè tại một số chợ đầu mối phục vụ kế hoạch: Kiểm tra chất lượng quả, chè năm 2010

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat,vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau tại một số chợ đầu mối tiêu thụ phục vụ chương trình: Quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả tại một số chợ đầu mối tiêu thụ phục vụ dự án: Đảm bảo ATVSTP trong sản xuất nông sản thực phẩm

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu chè tại một số điểm sản xuất, kinh doanh phục vụ chương trình: Đảm bảo ATVSTP trong sản xuất nông sản thực phẩm

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat,vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả và mẫu chè phục vụ công tác kiểm tra mô hình chuỗi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo ATVSTP

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat,vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau tại một số điểm kinh doanh phục vụ chương trình: Quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả và mẫu chè phục vụ công tác kiểm tra mô hình chuỗi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo VSATTP năm 2011

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Gói thầu: Phân tíchchất lượng mẫu đất, mẫu nước, mẫu chè và mẫu trái cây phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo ATVSTP trong sản xuất lâm, nông, thủy sản

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả và mẫu chè phục vụ công tác kiểm tra mô hình chuỗi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo VSATTP năm 2011

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Gói thầu: Phân tích mẫu rau thuộc đề án: Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn năm 2011

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả và mẫu chè phục vụ công tác kiểm tra mô hình chuỗi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo VSATTP năm 2011

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Phân tích bổ xung mẫu rau phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn thuộc chương trình quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước, đất

Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn Tài nguyên và môi trường

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Công ty Cổ phần Giấy Tây Đô ( Từ Liêm, Hà Nội

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa bình

Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng không khí

Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam

Phân tích các chỉ tiêu thương phẩm và sinh hóa mẫu bưởi Tôm Vàng Đan Phượng phục vụ công tác xây dựng nhãn hiệu trái cây

Công ty Nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư Concetti

Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải

Công ty TNHH Công Vinh ( La Phù, Hoài Đức, Hà Nội

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Công ty TNHH Đồng Minh

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Công ty TNHH Jeil Petro (SX cây xăng mini)

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Công ty TNHH Konishi Việt Nam

Lấy mẫu và phân tích kim loại nặng trong mẫu đất và nước

Công ty TNHH nhà nước một thành viên tư vấn và đầu tư phát triển mông nghiệp

Lấy mẫu và phân tích chỉ tiêu hidro sunfua; amoniac trong không khí

Công ty TNHH Sanbos Việt Nam

Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong đất và nước

Công ty TNHH Studio Innovation Asia

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Công ty TNHH Tatsumi Seiko Việt Nam

Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải

Công ty TNHH Thiên Phát Xuân Thu

Lấy mẫu và phân tích thành phần hóa sinh, dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả nhãn, phân tích kim loại nặng trên mẫu đất

Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức

Lấy mẫu và phân tích kim loại nặng trong mẫu đất và mẫu nước phục vụ công tác đánh giá thực trạng

Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức

Lấy mẫu và phân tích kim loại nặng trong mẫu đất và nước thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn TP hà Nội

Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích kim loại nặng, vi sinh vật trong mẫu rau

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích thành phần sinh hóa của quả bưởi thuộc kết hoạch đăng ký nhãn hiệu bưởi Tôm vàng Đan Phượng

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Phân tích thành phần sinh hóa trên mẫu quả nhãn chín muộn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Lấy mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat, vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Khảo sát, lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi, nước mặt, nước ngầm

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong mẫu nước và mẫu đất

Trung tâm BVTV phía Bắc

Phân tích N, P, S,Si, K, Ca, Mg, AL, OC, pH trong mẫu đất và Protein, N, Ca, Si trong cây trồng

Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, giống, sản phẩm cây trồng và phân bón quốc gia

Phân tích vi sinh vật trong mẫu rau thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng không khí và vi sinh vật trong chuồng trại chăn nuôi gia súc

TTNC&PT Nông nghiệp bền vững

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất và trồng khảo nghiệm giống Jatropha

Viện Cải thiện giống và Phát triển Nông sản

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả Chuối

Viện Nghiên cứu Rau quả

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu quả Nhãn

Viện Nghiên cứu Rau quả

Phân tích dư lượng thuốc BVTV, nitrat,vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau theo các chỉ tiêu về rau an toàn

Viện Nghiên cứu Rau quả

Phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng trong trái Ổi

Viện Nghiên cứu Rau quả

Phân tích dư lượng thuốc BVTV, vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Quân nhu

Phân tích dư lượng thuốc BVTV, vi sinh vật và kim loại nặng trên mẫu rau

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Quân nhu

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Thừa Thiên Huế thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Hà Nội, Hà Tây thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Bắc Ninh thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Vĩnh Phúc

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Hải Dương thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Hưng Yên thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Quảng Ninh thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Hải Phòng thuộc dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng kinh tế trọng điểm phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong mẫu đất và nước tại Bắc Ninh thuộc đề án: Đánh giá hiện trạng môi trường đất

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Xác định thành phần và phân tích dư lượng thuốc BVTV trên mẫu đất thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Lấy mẫu đất, nước, không khí và phân tích các chỉ tiêu phục vụ công tác báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Xí nghiệp xăng dầu K133 Quân đội (Thường tín, Hà Nội)

VIDEO

may-phan-tich-cacbon
sac-ky-khi
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
quang-pho-hap-thu-nguyen-tu
sac-ky-long-cao-ap-HPLC

 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND TECHNOLOGY TRANSFER 

 

Phố Sa Đôi, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam


Sa Doi street, Phu Do ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam


0243 789 2397 (Giờ hành chính)

                                                  0243 996 1661 (Tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ và kỹ thuật 24/24)


Email: ceat@vietnamlab.org

Designed by Thiet ke website