Quy trình xử lý ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật


Quy trình xử lý đất bị ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ môi trường - P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Địa điểm xử lý: Nam Đàn, Nghệ An