Hiểu pH và ORP

Hiểu pH và ORP

PH là gì?

PH là phép đo độ chua hay độ kiềm của dung dịch. Nó cung cấp một giá trị trên một quy mô từ 0 đến 14, trong đó 7 là trung lập, nhỏ hơn 7 là axit, và lớn hơn 7 là kiềm (hoặc cơ bản). Càng tiến gần về phía 0, càng có nhiều dung dịch có tính axit và càng gần bạn di chuyển đến 14 thì càng có nhiều dung dịch có tính kiềm.

PH thường được mô tả theo thang màu như minh họa dưới đây:


Khi nói về nước, giá trị pH liên quan trực tiếp đến tỷ lệ ion hidro tích điện dương [H +] và ion hydroxyl tích điện âm [OH-]. 

  • Khi nước có nồng độ ion H + và OH- ion bình đẳng, nó được cho là trung tính (pH = 7)
  • Khi nước có nồng độ H + + cao hơn, nó được gọi là axit (pH <7)
  • Khi dung dịch có nồng độ OH- cao hơn, nó được gọi là kiềm (pH> 7)

Giống như quy mô Richter đo cường độ trận động đất, thang đo pH là một thang logarithmic, có nghĩa là khi pH tăng hoặc giảm bởi một đơn vị, bạn sẽ thay đổi nồng độ H + 10 lần. Ví dụ, một dung dịch có độ pH 8,0 gấp 10 lần dung dịch kiềm với độ pH 7,0. Dung dịch có độ pH 9,0 gấp 100 lần dung dịch kiềm so với dung dịch có pH 7,0.


ORP là gì?

Trong thế giới bao quanh chúng ta, chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng có một sự trao đổi liên tục của các điện tử diễn ra giữa các chất trong không khí, trong trái đất, trong nước, và trong cơ thể chúng ta. Hiện tượng này được gọi là trao đổi ion.

Để đạt được trạng thái ổn định, các chất bị thiếu điện tử đang tìm kiếm các electron ở bất cứ nơi nào có thể: các chất này được gọi là các chất oxy hoá. Ngược lại, các chất có thặng dư electron có khả năng hiến thêm các electron của chúng: các chất này được gọi là chất khử, hoặc các chất chống oxy hóa.

Tốc độ oxy hóa giảm, hoặc ORP, là một phép đo cho thấy mức độ mà một chất có khả năng oxy hóa hoặc giảm một chất khác. ORP được đo bằng milivolts (mv) bằng ORP meter. 

  • Một đọc ORP tích cực chỉ ra rằng một chất là một chất oxy hóa. Việc đọc càng cao, chất ôxy hoá càng cao. Như vậy, một chất có đọc ORP là + 400 mv là oxy hóa gấp 4 lần so với chất có đọc ORP + 100 mv. 
  • Một ORP âm đọc cho thấy rằng một chất là một chất khử. Việc đọc càng thấp, càng có khả năng chống oxy hóa. Như vậy, một chất có đọc ORP -400 mv là gấp 4 lần chống oxy hóa hơn chất có đọc ORP -100 mv. 

Hầu hết các loại nước, kể cả nước máy và nước đóng chai, là các chất oxy hóa vì giá trị ORP của chúng là dương. 

Nước ion hoá kiềm là một chất chống oxy hóa vì nó có giá trị ORP âm và nó có thể hiến thêm các electron để trung hoà các tác hại của các gốc tự do trên cơ thể. Hầu hết các loại nước khác là các chất oxy hóa vì ORP của chúng là dương.

Video sau giải thích về ORP và cho biết mức ORP của các loại nước khác nhau.